Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  O NAS
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
 • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
 • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
 • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
 • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
 • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
 • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

O NAS

Platforma testów Psychometrica to profesjonalne narzędzie badawcze, stworzone specjalnie dla potrzeb biznesu i organizacji. Razem z naszym partnerem zarządzającym, Progress Project Sp. z o.o. skupiamy się na dostarczaniu najwyższej jakości sprawdzonych i efektywnych rozwiązań oraz praktycznej wiedzy rozwijającej kwalifikacje i podnoszącej potencjał menedżerów i zespołów. Oferujemy firmom, organizacjom oraz klientom indywidualnym możliwość skorzystania z fachowych testów psychologicznych bez potrzeby długoletniego przygotowania merytorycznego. Podczas całego procesu badawczego zapewniamy wsparcie ze strony specjalisty, który poprowadzi Państwa przez cały proces diagnozy. Natomiast po badaniu możemy zaproponować skuteczne rozwiązania doradcze, szkoleniowe czy też sesje coachingowe, które będą odpowiedzią na uzyskane wyniki.
            Psychometrica charakteryzuje się wysoką jakością, trafnością i rzetelnością potwierdzoną licznymi badaniami w polskich warunkach biznesowych, co zdecydowanie wyróżnia nas spośród innych narzędzi tego typu, które zostały w wielu wypadkach jedynie przetłumaczone, bez odniesienia do polskich realiów. Przykładamy również szczególną uwagę do etyki stosowania testów psychometrycznych w biznesie - naszą najwyższą wartością jest dobro drugiego człowieka, dlatego mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie podczas całego procesu.

Autorzy testów:

dr Michał H. Chruszczewski
 • Dyplomowany psycholog psychometra. Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat z wyróżnieniem, 2003), kierownik specjalizacji psychometria stosowana. Wykładał (psychologię różnic indywidualnych, psychologię osobowości, psychologię społeczną, psychometrię) także poza UW, między innymi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się oprócz kwestii psychometrycznych także psychologią twórczości, zdolności i uzdolnień (autor książki "Profile Uzdolnień", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009), a szerzej: psychologią różnic indywidualnych. Od lat współpracuje z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w zakresie badań nad temperamentem koni. Obecnie pisze habilitację z zakresu osobowościowych i społecznych uwarunkowań sprawności myślenia dywergencyjnego ("twórczości") i konwergencyjnego ("inteligencji"). Prywatnie zainteresowany dawną literaturą i sztuką.
dr Katarzyna Ludka-Stempień
 • Dyplomowany psycholog psychometra. Doktor jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata, University College London (doktorat z dziedziny psychometrii). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Specjalista psychometra, badacz i analityk. Przez ostatnie lata zajmowała się rekrutacją na stanowiska handlowe zarówno niższego, jak i wyższego szczebla. Interesuje się metodami ilościowej i jakościowej analizy danych, psychologią różnic indywidualnych i antropologią. W wolnym czasie gotuje i maluje.
mgr Paulina Drągowska
 • Dyplomowany psycholog (dwie specjalizacje: psychometria stosowana oraz psychologia organizacji i pracy). Pracowała w departamentach personalnych działających w Polsce międzynarodowych korporacji. Posiada bogatą wiedzę na temat związków organizacji z jej otoczeniem i funkcjami, roli jaką odgrywają organizacje w naszym życiu, problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwiązywaniem konfliktów i podejmowaniem decyzji w organizacjach. Jej kompetencje istotnie wzbogacają prace zespołu w zakresie konstruowania i stosowania metod diagnostycznych wykorzystywanych w rekrutacji i selekcji pracowników, badaniach nad satysfakcją z pracy oraz diagnozie potrzeb szkoleniowych.
mgr Karol Gnych
 • Dyplomowany psycholog psychometra, badacz i analityk, główny twórca jedynej w Polsce Platformy Testów Psychologicznych online dla prywatnych użytkowników. Zajmuje się i interesuje przede wszystkim wykorzystaniem narzędzi standardowych (testów i kwestionariuszy) w biznesie i organizacji: na potrzeby rekrutacji i selekcji oraz do diagnozy pracowników. Pracował m.in. dla działu personalnego PricewaterhouseCoopers Polska, dla Ośrodka Badania Opinii Publicznej TNS OBOP oraz Getin Noble Bank. Autor analiz i badań związanych z narzędziami standardowymi. Pozostałe zainteresowania to przede wszystkim psychologia pozytywna (mocne strony człowieka, poczucie szczęścia), dobry film oraz siatkówka i sporty walki.
mgr Rafał Tomkowiak
 • Dyplomowany psycholog psychometra. Stworzył między innymi jako pierwszy w kraju specjalny standardowy kwestionariusz, umożliwiający pomiar preferencji politycznych Polaków - Kwestionariusz Liberalizmu i Konserwatyzmu KLiK. Ponadto zajmował się tworzeniem licznych ankiet i kwestionariuszy o różnych zastosowaniach. W pracy magisterskiej poruszył kontrowersyjny temat korelacji altruizmu z preferencjami politycznymi. Jeden z twórców Platformy Testów Psychologicznych online. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w redakcji Wirtualnej Polski oraz w firmie Kingfisher Sourcing Eastern Europe jako handlowiec. Oprócz psychologii interesuje się muzyką rockową, językami obcymi oraz sportem (siatkówka).
mgr Adam Gnych
 • Doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyplomowany psycholog (specjalizacja: stosowana psychologia społeczna). Praktyk sprzedaży, zarządzania, negocjacji, retoryki i erystyki oraz wywierania wpływu i perswazji. Przeprowadził ponad 1250 dni szkoleniowych, w których udział wzięło około 11000 pracowników dużych korporacji. Ekspert w szkoleniach m.in. kadry menedżerskiej i działów handlowych z zakresu: negocjacje, zaawansowane techniki negocjacyjne, protokół negocjacyjny, język wywierania wpływu i perswazji, prawa perswazji, retoryki i erystyki. Zajmuje się także coachingiem menedżerów, kształceniem trenerów wewnętrznych, doradzaniu wyższej i średniej kadrze zarządzającej. Tworzył wewnętrzną Akademię Menedżera oraz Akademię Negocjacji i Wywierania Wpływu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doradza prezesom i członkom zarządów z zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem. Stale współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl