Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  O NAS   »  Przedstawiciel Handlowy
  • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
  • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
  • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
  • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
  • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
  • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
  • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
  • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Przedstawiciel Handlowy

Psychometrica - SALES REPRESENTATIVE - moduł ten stworzono na potrzeby przedstawicieli handlowych oraz ich zwierzchników. Liczne skale pozwalają ocenić cechy silnie związane z pracą i awansem w dziale sprzedaży.
Moduł ten zawiera aż dziewięć skal składowych. Pozwala na diagnozę cech, które mają kluczowe znaczenie dla codziennej pracy i obowiązków handlowca. Szczegółowy raport pozwala badanemu lepiej zrozumieć własne nastawienie do procesu sprzedaży i Klienta oraz ich związki z własnymi cechami osobowości. Umożliwia to spojrzenie na własną pracę z nowej perspektywy i gruntowną ocenę zachowania.

Uwaga: nie rekomendujemy tego modułu do celów rekrutacji i selekcji, ponieważ kandydaci na stanowiska handlowców i reprezentantów handlowych osiągają szczególnie wysokie wyniki w skalach kłamstwa. Jest to po części "wpisane" w ich zawód, ponieważ wysokie umiejętności autoprezentacji wymagają przedstawiania się w jak najlepszym świetle.

Rekomendacje: szkolenia sprzedażowe, coaching oraz szkolenia integracyjne. 
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl