Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  O NAS   »  Styl Przywódczy
  • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
  • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
  • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
  • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
  • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
  • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
  • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
  • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Styl Przywódczy


Psychometrica - LEADERSHIP STYLES. Diagnoza Stylu Przywództwa to najkrótszy moduł systemu Psychometrica, składa się z trzech skal. Pozwala on na oryginalną diagnozę podstawowego stylu kierowania zespołem i stosunku badanego do podwładnych. Opiera się na koncepcji Freda Fiedlera.

Bada stosunki kierownika z grupą, styl kontroli menedżerskiej nad wykonywaniem zadań oraz nawykowe odnoszenie się do dyscypliny i hierarchii organizacyjnej. Szczegółowy raport zawiera informacje, które badani oceniają jako bardzo odkrywcze i pomocne w ewaluacji własnej pracy i relacji z podwładnymi. Polecany każdej osobie, która zajmuje się przewodzeniem zespołem. Niezastąpiony podczas szkoleń umiejętności menedżerskich. Z racji prostoty (trzy skale, szybkie wypełnienie) może być wykorzystany jako wprowadzenie do szkolenia albo panelu dyskusyjnego. 

Oprócz tego modułu warto zwrócić uwagę na rozwinięty moduł Kadra Kierownicza.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl