Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  METODOLOGIA
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
 • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
 • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
 • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
 • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
 • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
 • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

METODOLOGIA

Psychometrica została stworzona przez dyplomowanych psychologów-psychometrów pod stałą opieką merytoryczną doktora Michała Chruszczewskiego, kierownika specjalizacji psychometria stosowana na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego udział jest gwarancją najwyższej jakości produktu. Wszystkie skale narzędzia Psychometrica spełniają rygorystyczne wymogi "dobroci psychometrycznej".

Szczególnie dumni jesteśmy z parametrów rzetelności i trafności narzędzia, badanych kilkakrotnie na minimum dwóch różnych próbach.

W badaniach parametrów psychometrycznych modułów i skal, a następnie w procesie normalizacji, wykorzystano próbę liczącą ponad 6500 osób, w tym przedstawicieli licznych grup zawodowych i wiekowych.
Narzędzie jest stale rozwijane i doskonalone.

Do standardowych procedur wykorzystywanych przez członków naszego zespołu należy zaliczyć :
 • przegląd literatury przedmiotu;
 • analizę badań i zagadnień pokrewnych;
 • ocenę pozycji przez sędziów kompetentnych - trafność treściowa;
 • statystyczną analizę zgodności wewnętrznej (obliczanie współczynnika alfa Cronbacha),;
 • badanie rzetelności jako stabilności wyników;
 • analizę mocy dyskryminacyjnych pozycji testowych;
 • analizę normalności rozkładów wyników;
 • analizę wrażliwości skal na aprobatę społeczną;
 • ocenę trafności skal: analizy czynnikowe ortogonalne i nieortogonalne, analizy macierzy korelacji z innymi testami (aspekt zbieżny i różnicowy), analizy różnic międzygrupowych, analizy struktury wewnętrznej testu, związki z danymi biograficznymi i wiele innych;
 • normalizację skal w polskich warunkach i na polskich próbach;
 • wyliczanie standardowych błędów pomiaru i półprzedziałów ufności dla wyniku testowego.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat metodologii oraz norm, trafności i rzetelności narzędzia Psychometrica zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem sprzedaży.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl