Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  O NAS   »  Komunikacja i Relacje
  • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
  • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
  • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
  • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
  • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
  • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
  • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
  • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Komunikacja i Relacje


Psychometrica - COMMUNICATION & SOCIAL SKILLS. Jest to moduł służący do pomiaru cech najsilniej wpływających na odnoszenie się do ludzi. Jest bardzo podobny do modułu Customer Service, jednak mamy tu do czynienia z  kwestionariuszem krótszym, koncentrującym się wyłącznie na aspekcie relacyjnym. Całość składa się z ośmiu skal, przy czym sześć z nich diagnozuje  osobno dwa kanały komunikacji: werbalny i niewerbalny. Każdy kanał jest diagnozowany trzema skalami: wrażliwości, ekspresyjności i kontroli. Dzięki temu powstają następujące skale: Wrażliwość werbalna, Wrażliwość emocjonalna, Ekspresywność werbalna, Ekspresywność emocjonalna, Kontrola werbalna, Kontrola emocjonalna. Diagnoza ich konfiguracji pozwala na niespotykanie szczegółową diagnozę stylu komunikacji badanego.

Moduł ten pozwala ocenić, w jaki sposób badany radzi sobie w relacjach interpersonalnych, zarówno prywatnych, jak i służbowych. Przeznaczony dla każdego, kto pragnie poznać, zrozumieć i rozwijać własne kompetencje komunikacyjne.

Rekomendowany do wszystkich szkoleń z kompetencji miękkich, podczas budowania zespołu i coachingu oraz terapii.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl