Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  O NAS   »  Bateria Rozwoju Osobistego   »  Zawartość raportu
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
 • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
 • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
 • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
 • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
 • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
 • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Zawartość raportu

Pełen raport generowany przez system Psychometrica składa się z trzech części:

 • Raport podstawowy:

Zawiera on ogólne informacje na temat mierzonych cech i ich natężenia. Są to podstawowe informacje o najwyższym stopniu ogólności. Raport przeznaczony zarówno dla respondenta, jak i dla pracodawcy.
 
 • Raport rozszerzony:

Składa się z czterech rozdziałów poświęconych różnym sferom życia oraz z dwóch rozdziałów podsumowujących:
 • Praca i kariera,
 • Nabywanie wiedzy i procesy poznawcze,
 • Sytuacje trudne i stresowe,
 • Kontakty interpersonalne i społeczne,
 • Podsumowanie - Twoje mocne strony,
 • Podsumowanie - Twoje słabe strony.

Tak jak raport podstawowy, jest przeznaczony zarówno dla respondenta, jak i dla pracodawcy.

 • Raport dla pracodawcy:

Zawiera kluczowe informacje dotyczące optymalnego postępowania w relacji z respondentem. Optymalnego, czyli takiego, aby osiągnąć obopólne korzyści, najwyższą jakość pracy i satysfakcję. Składa się z następujących rozdziałów:
 • Skuteczna komunikacja,
 • Motywacja,
 • Predyspozycje,
 • Relacje z zespołem i współpracownikami.

 • Raport:

Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl