Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  O NAS   »  Przedstawiciel Handlowy   »  Co zyskuje Twoja firma?
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
 • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
 • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
 • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
 • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
 • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
 • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Co zyskuje Twoja firma?

 • Poprawienie skutecznej komunikacji z pracownikiem:

We współczesnym biznesie prawidłowa komunikacja decyduje o sukcesie firmy, szczególnie w zakresie budowania zaufania, zrozumienia i lojalności pracownika.

Psychometrica przekazuje bogate informacje na temat preferowanego przez respondenta stylu komunikacji, co umożliwia lepsze zrozumienie oraz odpowiedni dobór argumentów i sposobu wypowiedzi.
 
 • Rozpoznanie rzeczywistych motywacji pracownika:

Odpowiednie motywowanie pracownika do bezustanna praca i wyzwanie dla menedżerów i liderów. Zagadnieniu odpowiedniego sposobu motywowania poświęcony jest jeden z rozdziałów raportu Psychometrica.

Rozdział ten zawiera liczne informacje, które łatwo można wykorzystać w skutecznym utrzymywaniu stałego, wysokiego poziomu motywacji pracownika.
 
 • Większa wydajność pracy poprzez dopasowanie zlecanych zadań do zdolności i cech charakteru pracownika:

"Znajdź to, co umiesz i lubisz robić  i po prostu rób to."
Każdy człowiek posiada unikatowy potencjał, który dobre kierownictwo potrafi odkryć i wykorzystać z korzyścią zarówno dla firmy, jak i pracownika. Kolejny rozdział raportu Psychometrica jest poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Dzięki zawartym w nim informacjom można skutecznie dobierać odpowiednie zadania dla odpowiedniego pracownika, przez co rośnie poziom wykonania zadań i satysfakcji pracownika.
 
 • Rozpoznanie nastawienia pracownika do innych ludzi:

Psychometrica kładzie duży nacisk na diagnozę tego, w jaki sposób pracownik odnosi się do innych pracowników i jakie są jego nawyki społeczne. Wiedza ta wspiera proces budowania zespołu, ułatwia zrozumienie i wprowadzanie nowego pracownika do organizacji, pozwala również na odpowiednie radzenie sobie z konfliktami i układem sił w grupie.
 
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników:

Dobre rozeznanie w mocnych i słabych stronach pracowników umożliwia pracodawcy efektywny dobór szkoleń, które podniosą kwalifikacje kadry. Działanie takie przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie, lojalność i motywację pracowników, co maksymalizuje ich efektywność i zyski firmy.
 
 • Skuteczne, wygodne, uniwersalne narzędzie rekrutacji, selekcji i optymalizacji zatrudnienia:

Jednym z modułów narzędzia Psychometrica jest Uniwersalny Moduł Rekrutacyjny. Bada on cechy, które pozwalają na przewidywanie w podstawowym, ogólnym, zakresie jakości wykonywanej pracy niezależnie od stanowiska.

Moduł ten jest niezastąpiony w sytuacji, w której chcemy wybrać z licznego grona niewielką grupę najlepszych kandydatów, ewentualnie gdy zastanawiamy się nad ostatecznym wyborem pomiędzy kandydatami ocenianymi równie wysoko na podstawie kompetencji i doświadczenia.

Moduł selekcji jest wyposażony w skalę, która pozwala na ocenę szczerości odpowiedzi i odrzucenie badanych, którzy próbują "oszukać" test. Moduł ten znajduje również zastosowanie w procesach optymalizacji zatrudnienia czyli w awansach, alokacjach kadrowych i redukcjach.
 
 • Jasność i czytelność systemu:

Psychometrica generuje przejrzysty raport dotyczący cech badanego i jego funkcjonowania w różnych sferach życia. Jego budowa jest bardzo klarowna; każda informacja pochodzi ze znanego źródła (podany jest konkretny pomiar lub odpowiednia kombinacja cech), co umożliwia czytelne rozeznanie i głębokie zrozumienie treści przekazu.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której czytelnik jest wolny od bombardowania go ogromną ilością informacji nieznanego pochodzenia czy niewiadomego znaczenia i nieprecyzyjnie opisanymi wykresami.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl