Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  O NAS   »  Przedstawiciel Handlowy   »  Co zyskują Twoi handlowcy?
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
 • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
 • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
 • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
 • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
 • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
 • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Co zyskują Twoi handlowcy?

Podstawowe korzyści stosowania testów dla Twoich handlowców to:
 
 • Lepsze uświadomienie sobie własnego sposobu porozumiewania się z innymi ludźmi:

Psychometrica kładzie duży nacisk na diagnozę stylu komunikacyjnego, ponieważ nikt nie jest samotną wyspą, każdy z nas żyje wśród ludzi. To, w jaki sposób odnosimy się do innych, rozmawiamy, wywieramy presję, ulegamy, kłócimy się lub negocjujemy, w ogromnej mierze decyduje o jakości naszego życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego.
 
 • Bliższe poznanie swoich mocnych i słabych stron:

Raport generowany przez Psychometrica umożliwiają wgląd we własne wady i zalety. Jest to jeden z najważniejszych rozdziałów raportu, który otrzymuje respondent, jest też tego raportu prostym, czytelnym podsumowaniem.

Rozdział ten w jasny i przejrzysty sposób opisuje mocne strony oraz obszary, które wymagają pracy lub rozwoju. W przeciwieństwie do innych systemów, Psychometrica nie bagatelizuje ani nie pomija słabych stron badanego, ponieważ te elementy raportu mają wysoką wartość informacyjną.
 
 • Wykrycie i zrozumienie stałych wzorców we własnym funkcjonowaniu zawodowym:

Praca to jeden z podstawowych elementów ludzkiego funkcjonowania. Raport poświęca wiele miejsca i uwagi temu aspektowi życia.

Samopoznanie, świadomość własnego temperamentu i osobowości umożliwia nowe i świeże spojrzenie na własny stosunek do zadań, preferencje i predyspozycje. Wnioski płynące z raportu są często zaskakujące, respondenci oceniają je jako bardzo cenne i odkrywcze.
 
 • Poznanie swoich nawyków myślowych, stylów uczenia się oraz zrozumienie ich konsekwencji:

Sfera poznawcza decyduje o tym, w jaki sposób patrzymy na świat i ludzi. Psychometrica pozwala poznać własne nawyki i sposoby myślenia, w szczególności te, które nas ograniczają i hamują dalszy rozwój.

Przykładem może być sposób wyjaśniania porażek i sukcesów życiowych, czyli poczucie kontroli nad życiem. Poznanie własnego stylu wyjaśniania umożliwia spojrzenie na swe zachowanie z nowej perspektywy i jest warunkiem wstępnym ewentualnej zmiany swojego nastawienia do świata.
 
 • Określenie indywidualnego stylu reagowania na stres i sytuacje trudne:

Świadomość własnych nawyków w trudnych sytuacjach umożliwia ponowną ocenę swojego potencjału, ale także barier i ograniczeń. Trudne sytuacje wystawiają nas na próby; reakcje na nie decydują o tym, kim jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy. Analiza reakcji na sytuacje stresowe to jeden z najważniejszych rozdziałów raportu systemu Psychometrica.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl