• PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
  • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
  • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
  • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
  • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
  • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
  • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
  • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Jak odróżnić prawdziwy test psychologiczny od "psychotestu"?

Po pierwsze, prawdziwy test ma autora. Jeśli napotkasz test nie posiadający nazwiska autora, masz solidne podstawy by przypuszczać, że jest to "psychotest" stworzony przez laika.

Po drugie, test powinien być odpowiednio zabezpieczony i podlegać wyłącznie legalnej dystrybucji.

Po trzecie, test powinien posiadać swój podręcznik, opisujący badane grupy: konstrukcyjną i standaryzacyjną, rzetelność i trafność testu oraz sposoby ich pomiaru. Podręcznik ten powinien również opisywać teorię psychologiczną, na jakiej bazuje test, wraz z bibliografią. Użytkownik musi mieć możliwość zapoznania się z tego typu informacjami przed wykorzystaniem każdego z testów.

Po czwarte - jeśli test jest adaptacją narzędzia zagranicznego, konieczne są informacje na temat procedury jego adaptacji i autora adaptacji.

Po piąte - test powinien uwzględniać standardowy błąd pomiaru i estymację przedziałową.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl