Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  METODOLOGIA   »  Normy, trafność i rzetelność
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
 • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
 • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
 • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
 • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
 • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
 • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Normy, trafność i rzetelność

Psychometrica charakteryzuje się bardzo wysoką trafnością oraz rzetelnością.
Narzędzie spełnia wszelkie wymogi tzw. "dobroci psychometrycznej", stawiane przed profesjonalnymi testami psychologicznymi.
 

 • Próba normalizacyjna:

Do stworzenia norm wykorzystano próbę ponad 6000 osób. Duża część tej próby to osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 20-45 lat. Jest to grupa stanowiąca podstawowy target produktu (osoby o takim profilu są najczęściej badane za pomocą testów podczas rekrutacji, selekcji i coachingu). Normy utworzono osobno dla kobiet i mężczyzn oraz dla różnych grup wiekowych, odpowiednio do występowania rzeczywistych różnic międzygrupowych.
 
 • Trafność pomiaru:

Trafność narzędzia - treściowa, teoretyczna (w tym czynnikowa), kryterialna diagnostyczna i kryterialna prognostyczna - była badana dla każdej skali na przynajmniej dwóch różnych próbach. Wykorzystano m.in. macierz wielu cech-wielu metod, analizy czynnikowe różnego rodzaju, metodę porównań międzygrupowych, oceny sędziów kompetentnych (sześciu psychologów związanych z psychologią organizacji i pracy) i inne sposoby.
 
 • Rzetelność skal:

Rzetelność każdej skali była szacowana za pomocą obliczania współczynników rzetelności alfa Cronbacha oraz współczynników stabilności bezwzględnej, które mierzą niezmienność wyników w czasie (odstęp jednego miesiąca). Obie metody pozwoliły na osiągnięcie wysokich lub bardzo wysokich wyników (alfa Cronbacha od 0,81 do 0,94, średnia 0,87, wielkość współczynnika stabilności wyniosła średnio 0,83). Pozwala to na stosowanie narzędzia zarówno w badaniach, jak i diagnozie indywidualnej.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl