• PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
  • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
  • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
  • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
  • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
  • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
  • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
  • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Przykład podręcznika testu psychometrycznego

Każdy test psychometryczny musi posiadać swój podręcznik. Podręcznik taki opisuje etapy konstrukcji narzędzia, próby badawcze i normalizacyjne, metody badania trafności i rzetelności. Podręcznik opisuje również podstawy teoretyczne, na których narzędzie bazuje i zawiera tabele norm. Obejmuje treścią wszystkie istotne informacje, które umożliwiają weryfikację jakości testu oraz jego zastosowanie praktyczne.

Podczas nabywania testów psychologicznych należy dokładnie zapoznać się z podręcznikiem każdego narzędzia i ocenić jego parametry.
Jeśli wybrane narzędzie nie posiada podręcznika, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nie mamy do czynienia z testem psychometrycznym, a jedynie z pseudotestem o niepotwierdzonej jakości.

Jako przykład podręcznika prezentujemy "Kwestionariusz Potrzeb" autorstwa Katarzyny Ludki-Stempień.
Prezentuje on wszystkie najważniejsze elementy 
podręcznika wysokiej jakości merytorycznej, przy jednoczesnym zachowaniu elegancji treści.

Podręcznik opublikowano za zgodą autorki; jest dostępny pod poniższym linkiem:
/files/files/Kwestionariusz%20Potrzeb%20Podr%C4%99cznik%281%29.pdf
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl