• PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
  • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
  • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
  • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
  • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
  • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
  • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
  • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Częste błędy w stosowaniu testów psychometrycznych

Jakie błędy są najczęściej popełniane, w procesie testowania psychologicznego. Poniżej przedstawiamy klika, najczęściej powtarzających się.

  • Uznawanie wyników testowych za jedyną słuszną prawdę:

Należy pamiętać o tym, że test osobowości pozwala przede wszystkim poznać, co osoba badana myśli na własny temat. Opinia ta może nie być wyczerpująca, wierna i prawdziwa. Nawet jeśli bierzemy pod uwagę skale kontrolne, należy pamiętać o tym, że sam pomiar testowy nie stanowi pełnej diagnozy psychologicznej. Jeszcze ważniejsze jest, by uświadomić to badanemu, który zapozna się z wynikami i ich opisem.
 
  • Etykietowanie i stygmatyzowanie ludzi na podstawie wyników testów inteligencji lub innych kwestionariuszy:

Badacze i użytkownicy testów często zapominają o tym, że ocena inteligencji jest silnie wartościująca, naraża poczucie godności i wartości i jednostki. Skutki takiej oceny są jednocześnie trudne w zmianie i mogą oznaczać długotrwałe szkody dla badanego. Należy mieć stale na uwadze, że wynik w teście nie tylko opisuje badanego, ale może też tworzyć jego przyszłość.
 
  • Stosowanie testów przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji (zwłaszcza nie posiadające formalnego psychologicznego wykształcenia):

Praktyka taka zwiększa ryzyko porażki merytorycznej bądź etycznej. Niewystarczająca lub błędna wiedza na temat badanych cech, mechanizmu testowania i wnioskowania, poufności wyników, błędu pomiaru i wielu innych aspektów może prowadzić do trudnych w ocenie strat dla osób badanych, jak też zlecających badanie, którym przedstawione zostaną niewłaściwe rekomendacje. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by użytkownikami testów były osoby świadome, kompetentne i posiadające wystarczającą wiedzę fachową.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl