• PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
 • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
 • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
 • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
 • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
 • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
 • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

Konsekwencje nieodpowiedzialnego testowania psychologicznego

Kwestionariusze i inne narzędzia pomiaru są coraz powszechniej stosowane przez organizacje, zwłaszcza podczas procesów rekrutacji i selekcji, a także na potrzeby edukacyjne.

Test jest profesjonalnym narzędziem psychologicznym tylko i wyłącznie wtedy, gdy spełnia poniższe kryteria:

 • Jest rzetelny (jego rzetelność jest udokumentowana badaniami).
 • Jest trafny (różne aspekty jego trafności są udokumentowane badaniami).
 • Posiada podręcznik opisujący prace konstrukcyjne, teorię, na której bazuje oraz grupy konstrukcyjne i standaryzacyjne.
 • Ma autora i wydawcę.
 • Jeżeli jest testem zagranicznym, to powinien posiadać pełny opis adaptacji kulturowej.
 • Posiada klarownie opisany sposób obliczania i interpretacji wyniku badanego.
 • Posiada normy utworzone na odpowiedniej próbie.

Jeżeli którekolwiek z powyższych kryteriów nie jest spełnione, nie macie Państwo do czynienia z profesjonalnym testem psychologicznym.

Badanie takim niezweryfikowanym narzędziem nie może być podstawą diagnozy psychologicznej, stanowić może zagrożenie dla badanego i jest sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

Stosowanie narzędzi pomiaru osobowości i inteligencji obarczone jest poważnymi konsekwencjami i odpowiedzialnością, ponieważ na ich podstawie często podejmuje się istotne dla badanych decyzje, na przykład o przyjęciu do pracy albo o wyborze ścieżki edukacyjnej. Jest to główny powód, dla którego niedopuszczalne i nieetyczne jest wykorzystywanie testów o niesprawdzonych właściwościach psychometrycznych.

Omówimy pokrótce, skąd bierze się nieodpowiedzialne wykorzystanie testów i jakie są konsekwencje takich działań.

 • Zastosowanie testów nieobiektywnych może skutkować tym, że ten sam test wypełniony przez badanego zostanie w różny sposób zinterpretowany przez różne osoby (diagnostów). Dyskwalifikuje to narzędzie jako obiektywną metodę pomiaru psychometrycznego. Ten sam wynik powinien posiadać jedną interpretację, ewentualnie jego interpretacje pochodzące od różnych diagnostów powinny być bardzo do siebie zbliżone. Problem ten jest szczególnie wyraźny w tzw. technikach swobodnych lub projekcyjnych (np. plamy atramentowe, test drzewa, testy rysunku postaci ludzkiej), gdzie interpretacja zależy praktycznie całkiem od osobowości... diagnosty.
 
 • Niska rzetelność (dokładność) testu owocuje dużym błędem pomiaru; wskutek tego wynik badanego jest bardzo trudny w interpretacji. Jest to tym bardziej groźne, że wiele narzędzi nie bierze w ogóle pod uwagę błędu pomiaru, podając wynik surowy badanego (ilość punktów w teście) jako jedyny wynik prawdziwy. Ignorowanie błędu statystycznego jest dowodem ignorancji lub nadużyciem ze strony badającego, gdyż mylnie sugeruje że pomiar jest absolutnie wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości. A tak nigdy nie jest.
 
 • Stosowanie testów o niesprawdzonej trafności owocuje tym, że przewidywania oparte na wynikach testu są nic (albo bardzo niewiele) warte, gdyż wówczas test wcale nie musi naprawdę mierzyć tego, co teoretycznie powinien. To trafność decyduje o tym, co poprawnie można wywnioskować na podstawie badania. Narzędzie o słabej lub nieznanej trafności jest niemiarodajne, a przedstawianie badanemu nieuzasadnionych wyników jako "prawomocnych" może przynieść długotrwałą szkodę diagnozowanej osobie.
 
 • Wykorzystanie w kraju testów nie posiadających norm opracowanych dla populacji polskiej uniemożliwia prawidłową interpretację wyniku. Jeśli wykorzystujemy test w Polsce do badania jej obywateli, nie możemy wykorzystywać do interpretacji wyników norm francuskich albo amerykańskich, być może na dodatek opracowanych dwadzieścia lat temu. Normalizacja testu jest niezwykle istotnym aspektem, który decyduje o jego interpretacji.
 
 • Regularnie wykorzystywane są testy nie posiadające adaptacji kulturowej lub posiadające pseudoadaptację. Narzędzia takie nie biorą pod uwagę różnic kulturowych, często zostały po prostu przetłumaczone z oryginału. Wynika to z faktu, że prawidłowa adaptacja narzędzia jest bardzo czaso- i pracochłonna, gdyż jest to na dobrą sprawę opracowane na nowo narzędzia, uwzględniające specyfikę lokalną. Takie złożone przedsięwzięcie badawcze jest jednak niezbędne, by test mógł być stosowany w praktyce diagnostycznej w kraju.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl